ติดต่อสอบถาม ::

*ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก

ร้านจิระดีไซน์ผ้าม่าน สถานที่ 55 ถ.ป่าแดด ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ติดต่อที่ไลท์ : ไอดีไลท์ pada55 และ pada5555
E-mail: [email protected]

ใบทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ อ.18213
เลขที่ประจำผู้เสีภาษีอากร 56406-0019-581-6
โทร.053-398-188
fax. 053-204-144,0,089-635-8884,081-595-3824